Mail Listesi

Mail Listemize Kaydolun

Ankilozan Spondilit Hastalığı Nedir?

ANKİLOZAN SPONDİLİT

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞIN (KISACA: AS) TARİHÇESİ:

 • Yunanca 
 • Ankylos : Bükülme, Füzyon.
 • Kronik, ağrılı, yangısal (enflamatuvar) bir artrit türü ve öz bağışık bir hastalıktır.

 

ANKİLOZAN SPONDİLİTİN KELİME ANLAMI NEDİR?

 • Spondilit; vertebraları  etkileyen iltihaplanma anlamına gelir. 
 • Eklem ve yumuşak dokuların her ikisinde birden görülür. 
 • Ankiloz ise iltihaplanma sonucu eklem ve çevresindeki yumuşak dokuların sertleşip ileri evrede kemikleşmesi demektir. 

ANKİLOZAN SPONDİLİTİN TANIMI

 • Öncelikle vertebral kolonunu tutan ağrılı, şekil bozukluğu ve aktivite kısıtlanması ile sakatlığa neden olan enflamatuar romatizmal bir hastalıktır. 
 • AS, öncelikle vertebral kolonunu etkilemesine rağmen sakroiliak  ekleminde daha sıklıkla  görülmekte ve diz, el, ayak ile omuz eklemlerine tutunabilmektedir.
 • AS, yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir. 
 • Hastalığın tanınması uygun tedavi ve egzersiz programları ile kontrol altına alınabilir.

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NEDİR?

Sırt, bel, kalçalar başta olmak üzere istirahatle ve geceleri artan hareketsizlik ile artan ağrı ve sabah tutukluğu en önemli şikayetleridir.

 • Erken dönemde kilo kaybı, yorgunluk, ateşlenme ve gece terlemeleri olabilir. 
 • İleri dönemde omurga ve eklemlerdeki değişikliklere bağlı şekil bozuluğu ve kamburluk.
 • Gözde kızarma, ağrı, ışığa karşı hassasiyet olabilir. 
 • AS’li hastaların %40’ında göz iltihaplanmalarından olan iritis veya üveitis gelişebilir. 
 • İlk bulgu görme bulanıklığıdır ama buna ek olarak çok şiddetli göz ağrısı da  görülmektedir.

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞIN TANISI NEDİR?

  • Her sırt ağrısı ve tutukluğunun sebebi AS değildir. 
  • Örneğin; genç bir erkek hastada 3 aydan daha uzun süren istirahatle, geceleri artan ve uykudan uyandıran bel-sırt ağrısı, sabah tutukluğu, şekil bozukluğu ve kamburluk oluşumunda akla ilk olarak AS gelmelidir. 
  • Toraks bölgesinde  ağrı ve tutkunluk.
  • Lomber omurgada hareketlerin kısıtlanması.

 

Kesin tanı kan tahlili, röntgen filmleri ve MRI ile konur.

 

ANKiLOZAN SPONDiLiT HASTALIĞIN NEDENİ NEDİR?

Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte;  

 • AS hastalarının çok büyük bir kısmında HLA-B27 adı verilen genetik bir yapı mevcuttur. Bu yapının bulunması AS riskini arttırır fakat tek başına hastalığı ortaya çıkarmaz. Bunun dışında bağırsak rahatsızlıkları, mikroplar, çevresel vb. faktörlerin olması gerekirken, ” Reiter Sendromu ” denen bir hastalığında AS’ ye yol açtığı düşünülmektedir.
 • Her AS’li anne veya babanın çocuğu AS’ li doğmaz. AS’ nin genetik geçiş oranı %15 civarındadır.

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞI KİMLERDE VE NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR:

En çok 20 – 40 yaşlar arasındaki genç erkeklerde olmak üzere kadınları ve ergenlik döneminde ki çocukları etkiler. 

  • AS, her 200 erkek ve her 500 kadından birinde görülür. 
  • Ortalama başlangıç yaşı 24 olup, oran erkeklerde kadınlara kıyasla 3 kat daha fazla artar. 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞIN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

1)  Eğitim Ve Düzenli Egzersiz

2)  İlaç Tedavisi

3)  Fizik Tedavi

4)  Cihaz Ve Korse Kullanımı

5)  Kaplıca Tedavisi 

6)  Cerrahi Tedavi 

7)  Hidroterapi

ANKİLOZAN SPONDİLİT OLAN BİREYLERDE  HASTA EĞİTİMI VE ÖZYÖNETİM

 • Düzgün vücut şekli yatarken, otururken, ayaktayken, çalışırken ve araba kullanırken mutlaka korunmalıdır. 
 • İdeal yatak ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı yani eğilip bükülmemelidir. 
 • Yüzüstü yastıksız ya da baş altına çok ince bir yastık koyarak yatmalısınız. 
 • Bacaklarınız mümkün olduğunca düz olmalıdır. 
 • Sırtüstü yastıksız yatılmalı; bas, omuz, kalça ve bacaklar yatakla tamamen temasta olmalıdır.
 • Yüzüstü yatmak alışkanlık haline getirilmelidir. 
 • İlk denemelerde 5 dakikadan fazla tolere edemeyebilirsiniz, bu durumda göğüs altına yastık koymak gerekebilir.
 • Sabahları kalkmadan ve akşam yatmadan önce 20 dakika yüzüstü yatma önerilmektedir. 
 • İdeal sandalye, oturma yeri ve sırt desteği sert, tercihen başa kadar uzanan bir sandalyedir. 
 • İş sırasında sırtın pozisyonuna özellikle dikkat edilmeli, öne eğik pozisyonda oturulmamalıdır.
 • Eğer sandalyede oturuyorsanız, sandalye ideal sandalye kriterlerine uygun olmalı ve aynı pozisyonda uzun süre oturmamalısınız. 

ANKİLOZAN SPONDİLİT’TE GEBELİK:

 • AS, gebelik için bir engel değildir.  Gebelik süresince de öne doğru bir postür oluşacağından, uzun süre ayakta durulması ile ağrı artabilir.

ANKİLOZAN SPONDİLİT EGZERSİZLERİ

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞINDA FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMININ AMAÇLARI: 

 • Genel amaçlar deformeleri ve özürü minimuma indirmek, iyileşmeyi ilerletmek ve böylece hastanın normal fonksiyonlarını sürdürerek yaşam kalitesini artırmaktır.
 • Postüründen haberdar etmek ve ergonomik prensipler hakkında önerilerde bulunmak.
 • Ağrıyı azaltmak.
 • Kardiyovasküler uygunluğu sürdürmek ve düzeltmek. 
 • Düzenli değerlendirmelerle mobilite, fonksiyon ve postürün izlenimini sağlamak. 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIĞINDA  FİZYOTERAPİNİN ETKİSİ:

 • Uzun döneme uyumlu ,uygun ve tutarlı bir ev egzersiz programı oluşturmak  ve izlemek.
 • Hastalık ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi vermek.
 • Hastanın psikolojik durumunu gözlemlemek ve iyileştirmek.

 Bir cevap yazın

× WhatsApp